Časový program akce

Velký sál Malý sál
Začátek Konec Přednáška Přednášející Začátek Konec Přednáška Přednášející
9:00 9:40 Slavnostní zahájení Matyáš Matta
Jan Herzig
9:45 10:15 Chemie Anežka Ságnerová & spol. 9:45 10:15 Středoškolská odborná činnost Jiří Lüftner
10:20 11:05 Astronomie Jan Herzig 10:20 10:30 Programování Vít Šilhavý
10:35 11:05 Matematika Miroslav Holeček
11:10 11:40 Fyzika Matyáš Matta 11:10 11:40 Talnet Pavel Linka
Obědová pauza
12:05 12:30 Expedice Mars Anna Krebsová 12:05 12:30 Týden vědy na Jaderce Michal Helma
12:35 12:50 AstroPi Matěj Šicner 12:35 12:50 PLNOC Jakub Štěpánek
12:55 13:35 Biologie Šimon Vlach 12:55 13:10 ScienceFEL Julie Hladíková
13:15 13:35 Juniorská vědecká konference bratři Chaloupkové
13:40 14:00 Logická olympiáda Eduard Plic 13:40 14:00 Otevřená věda Ondřej Tichý

Seznam přednášek

Přednáška Přednášející
Fyzikální olympiáda a soutěže Matfyzu Matyáš Matta
Soutěže s astronomickou tématikou Jan Herzig
Souteže s chemickou tématikou Anežka Ságnerová a spol.
Biologická a ekologická olympiáda Šimon Vlach
Matematické soutěže Miroslav Holeček
Logická olympiáda Eduard Plic
Středoškolská odborná činnost Jiří Luftner
Akce GoHigher a PLNOC Jakub Štěpánek
Juniorská vědecká konference Miroslav a Pavel Chaloupka
Expedice Mars, Talentová akademie Viktor Adámek
Otevřená věda Ondřej Tichý
Týden vědy Michal Helma
AstroPi a hackathony Matěj Šicner
Talnet Pavel Linka
Olympiáda v programování Vít Šihlavý

Seznam 

Obor Podnázev exkurze
Informační technologie Model koncentrace glukózy
Informační technologie Virtuální realita, haptická (dotyková) zařízení a realistický rendering
Informační technologie Nanosatelity západočeské univerzity
Fyzika Tenkovrstvé materiály
Fyzika Plazma
Fyzika Mikroskopy pro mikrosvět
Geomatika Ukázky terénního měření laserem, dronem či GPS
Geomatika Zpracování dat až do 3D modelu
Matematika Ukázky matematických softwarů
Matematika Matematika kolem nás
Kybernetika Modelování genetických sítí, DNA
Kybernetika Ukázky robotů
Mechanika Vlastnosti kompozitů i živých tkání
Mechanika Počítačové simulace proudění, kloubů, vibrací kolejových vozidel
Stavitelství Systémy zděných konstrukcí a objektů

Seznam 

Název stanoviště Obsluhující
Astronomie David Němec, Jan Herzig
Fyzika a experimenty Matyáš Matta, Eduard Plic, Pavel Masopust
Chemie Jakub Štěpánek, Anežka Ságnerová & spol.
Biologie Adéla Šefrhansová, Elena Herianová
Fakulta aplikovaných věd Libor Váša
Vodíková autíčka Hydra Racing Team
Elektotechnika Student Šikovný z Radovánku
FYKOS a Matfyz akce Jakub Dřevo & spol.
Talnet Pavel Linka a Jana Hamplová

Vysvětlivky

Přednášky

Přednesy o délkách mezi 15 a 45 minutami, kdy přednášející představí nějakou příležitost a osobně zodopoví na dotazy a připomínky.

Exkurze

V rámci Zvaž vědu! se Fakulta aplikovaných věd rozhodla nabídnout zájemcům prohlídky fakultní budovy. Registrace k exkurzím je otevřená a otevírat se budou dle poptávky.

Stánky

Malá stanoviště, kde představitelé jednotlivých akcí či oborů, budou mít vědecké exponáty a propagační materiály. Příležitost k diskusi mezi čtyřma očima.