Partneři

„Budování komunity talentů pro výzkum, vývoj a inovace v Plzeňském kraji.“

Kontaktní osoba: Ing. Eva Rojíková, manažerka Budování komunity talentů pro VaVaI

Webové stránky

Fakulta aplikovaných věd převzala nad akcí Zvaž vědu! 2023 záštitu.

Kontaktní osoba: doc. Ing. Libor Váša, Ph.D, proděkan FAV pro vzdělávací činnost

Oficiální prohlášení

Partnerem akce je Plzeňský kraj.

Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Novotná, oddělení mládeže a sportu OŠMS KÚPK

Webové stránky

Partnerem akce je Středisko volného času - Radovánek.

Kontaktní osoba: Bc. Eva Tischlerová, ředitelka organizace

Webové stránky

Partnerem akce je výzkumné centrum ZČU Nové technologie.

Kontaktní osoba: Mgr. Dita Sládková, manažer PR

Webové stránky

Akci podpořila Západočeská univerzita v Plzni.

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Krištufová, sekretariát rektora

Webové stránky

Akci podpořila soutěž Supernova.

Kontaktní osoba: Jan Herzig, hlavní organizátor soutěže

Webové stránky