Zvaž vědu! 2023

V pátek 8. prosince proběhla na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni s nevídaným úspěchem naše první velká akce, přednáškový den Zvaž vědu! 2023. Pojďte si s námi připomenout, co všechno jsme společně v tento úžasný den zažili. 

Akce se zúčastnilo takřka 300 studentů gymnázií a technických středních škol z celého Plzeňského kraje, od Plzně přes Domažlice až po Stříbro. Celkově dorazili studenti z 13 různých škol. 

Největší zastoupení mezi účastníky mělo Masarykovo gymnázium a Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích.

Moderace celého dne se ujali hlavní organizátoři Matyáš Matta a Jan Herzig. Slavnostní zahájení začalo v 9 hodin. Největší sál fakulty byl během něj zcela zaplněný. První akci Zvaž vědu! jsme zahájili slovy: “Věda je fascinující, popisuje základní skutečnosti našeho světa a s každým novým objevem posouvá hranice lidského poznání o něco dál.” 

Po představení náplně celého dne nadešel čas na proslovy těch nejdůležitějších hostů. Jako první promluvil hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták: “Klobouk dolů, že jste se pustili do tak velkého projektu. Věřím, že Plzeňský kraj bude i nadále hrdým podporovatelem akcí, jež popularizují vědu, a moc děkuji panu rektorovi a Fakultě aplikovaných věd, že do toho jdou s námi a vidí ve středoškolácích potenciál budoucích vědeckých pracovníků, studentů i pedagogů.”

Na něj svým poselstvím navázal rektor Západočeské univerzity v Plzni, Prof. Miroslav Lávička: “Všem vám upřímně závidím, že máte zorganizovanou tak skvělou akci, a opravdu se přimlouvám, abyste zvážili, jestli se budete vědě věnovat, protože vy jste naší budoucností. Jak řekl pan hejtman, Plzeňský kraj by do budoucna byl určitě rád spojován s nejmodernějšími technologiemi, jako jsou třeba kvantové, polovodičové nebo čipové technologie, a právě takové zde chceme rozvíjet. Vy jste ti, kteří mají díky přírodním a technickým vědám nakročeno, abyste se o náš kraj jednou postarali.”

Po něm promluvil i děkan Fakulty aplikovaných věd, Doc. Miloš Železný a také talent ambasador fakulty. Následovalo představení Studentského parlamentu Plzeňského kraje, naší partnerské organizace. Posledním příspěvkem ke slavnostnímu zahájení bylo představení iniciativy GoHigher budující aktivní komunitu talentovaných studentů z Plzeňského kraje, které jsme součástí. Představení tohoto úžasného projektu se zhostil Bc. Jakub Štěpánek.

Krátce po konci slavnostního zahájení začaly první přednášky jak ve velkém, tak v malém sále. Celkem se až do odpoledních hodin uskutečnilo 16 úžasných přednášek. Některé pojednávaly o celých vědních oborech a příležitostech s nimi spojenými, tak tomu bylo například u astronomie, fyziky či chemie. Jiné pak do detailu představovaly konkrétní projekty, které se často prolínají celou řadou vědních oborů, jako je například PLNOC, Juniorská vědecká konference nebo Otevřená věda. Přednášejícími byli sami středoškolští studenti, kteří již mají s danými olympiádami a dalšími projekty vlastní široké zkušenosti. 

Na velké chodbě vedoucí k oběma přednáškovým sálům bylo po celý den mnoho stánků. Některé byly určeny přímo pro propagaci jednoho konkrétního projektu, jiné představovaly celá odvětví přírodních věd. Mohli jste si tak vyzkoušet rozmanité chemické experimenty, prohlédnout zajímavé organismy v mikroskopech, podívat se na astronomický dalekohled, pohrát si s elektrickými obvody nebo dokonce vodíkovými autíčky. Zároveň byla u stánků příležitost zeptat se zkušených studentů nebo přímo odborníků z praxe na cokoliv, co vás v souvislosti s jejich zaměřením zajímá.

V polovině programu bylo k dispozici také občerstvení pro všechny účastníky v podobě chutných baget a chlebíčků. Nejen během obědové pauzy byl prostor pro neformální diskusi mezi účastníky, poznávání nových lidí s podobným zájmem a popovídání si s organizátory a přednášejícími.

V neposlední řadě také proběhlo několik exkurzí po samotné Fakultě aplikovaných věd, kde se celá akce konala. Zájemci měli možnost prohlédnout si laboratoře fyziky, mechaniky i kybernetiky a mnoho dalších specializovaných pracovišť.

Zvaž vědu! by nemohlo proběhnout bez výrazné podpory našich partnerů. Největší měrou přispěl Plzeňský kraj a Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Mezi další podporovatele patří i SVČ Radovánek. Vedle toho se akce stala součástí již zmíněného projektu GoHigher. Děkujeme za vloženou důvěru, podporu celého projektu a těšíme se na další vzájemnou spolupráci!

Svým úspěchem a dosahem je Zvaž vědu! první akcí svého druhu, která se kdy v Česku uskutečnila. Téměř 300 studentů se zájmem o přírodní vědy se sešlo na jednom místě, abychom jim mohli ukázat, kolik úžasných příležitostí, jak se těmto oborům věnovat, nyní mají. A to vše za podpory těch nejvýznamnějších institucí v celém regionu. Moc děkujeme všem za podporu a projevený zájem, bylo to neuvěřitelné! Rozhodně se neloučíme a budeme se na vás těšit u našich dalších aktivit v průběhu celého následujícího roku a samozřejmě na Zvaž vědu! 2024. 

Veškeré informace o našich budoucích aktivitách budou zveřejňovány zde na webu a na našem instagramovém profilu. Symbolicky na Štědrý den, dne 24. prosince 2023, budou též zveřejněny všechny nahrávky na YouTube kanálu akce.